Skip links

GDPR

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – GDPR / AGXECUTIVE SRL, 19/10/2018, v0

Încrederea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una din principalele noastre preocupări. În acest sens , pentru a va furniza cea mai bună experienţă posibilă, ne concentrăm pe continua îmbunătăţire în întreaga noastră activitate.  AGXECUTIVE cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora, respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor şi confidenţialitatea tuturor vizitatorilor website-ului nostru şi va trata/prelucra datele personale cu mare atenţie, în condiţii tehnice şi organizatorice de securitate adecvată.

AGXECUTIVE prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia derulării raporturilor comerciale/contractuale şi/sau participării la târgurile/evenimentele organizate de către noi.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, daca sunt oferite cu bună ştiinţă, de buna voie, din proprie iniţiativă, fie la solicitarea AGXECUTIVE, de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online.

În vederea realizării scopului menţionat, AGXECUTIVE va prelucra datele cu caracter personal pe toata perioada de îndeplinire a atribuţiilor, până în momentul în care persoana vizată, sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opoziţie/ de ştergere.

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate. Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce firma noastra depune toate eforturile în privinţa protejării datelor personale, nu poate fi garantată în mod absolut securitatea datelor transmise către website-ul nostru. Orice transmisie de date se face pe riscul persoanelor vizate. Odată ce sunt primite date personale, AGXECUTIVE  utilizează proceduri şi măsuri stricte de siguranţă împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale. În vederea eliminării riscului ca datele cu caracter personal să intre în posesia şi să fie folosite abuziv/nelegal de persoane neautorizate, terţii autorizaţi în relaţia cu AGXECUTIVE  garantează legalitatea şi securitatea datelor personale şi a sistemelor informatice utilizate.

Va puteti oricand sterge datele personale din bazele noastre de date solicitand aceasta in scris la email application@agxecutive.com sau telefon +40743488020.

This website uses cookies to improve your web experience.